Zihin Aynamız: Beden Dili

Zihin Aynamız: Beden Dili

Bu konuya kendimce kısa bir iletişim tanımı yaparak başlamak istiyorum. İletişim; karşılıklı aktarımdır ve anlama sanatıdır. Farklı yollarla bir şeyleri aktarmak, eğer aktarım verimli olursa da birbirini anlamaktır. Sadece insan-insan