Hikayemiz

Hikayemiz

İsmimizin “SistersLab” olmasının nedeni SistersLab’i 3 kız kardeş olarak kurmamızdır. 🙂

3 kız kardeş olarak SistersLab’in tematik alanlarına(STEAM ve Toplumsal Cinsiyet) hitap eden alanlarda çalışıyoruz. Ekibimizden Merve ve Hilal eğitim teknolojileri alanında; Nihal ise toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları, göç alanlarını kapsayan bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor.

Teknoloji sektöründe çalışan kadınlar olarak bireysel deneyimlerimiz ile kadınların bu alanda görünür olmadığını gözlemlememiz ve Nihal’in STEAM alanlarındaki mevcut problemleri “toplumsal cinsiyet” temelli bakış açısıyla ele almasıyla SistersLab’in temelini atmış olduk.

STEAM alanlarının, toplum eşitliğini sağlamada ve sosyoekonomik eşitsizlikleri gidermede önemli bir araç olacağını düşünerek hedef kitlemizi ve çalışma metodumuzu oluşturduk.
Üç Soruda Biz

Üç Soruda Biz

SistersLab; STEAM(Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesini sağlamak amacıyla faaliyetler gerçekleştiren bir STK’dir. 

Dijitalleşmenin küresel önemini artırdığı bu dönemde STEAM alanlarına yönelmenin geleceğe doğru yapılmış önemli bir yatırım olacağı görüşüyle; kız çocukları ve kadınların bu alanlarda kapasitelerinin artırılması gerektiğini savunuyoruz. 

Hedef kitlemiz, kişilerin; yaş, meslek, eğitim durumu, cinsel yönelimi fark etmeksizin tüm kız çocukları ve kadınlardır.

STEAM alanlarında kız çocukları ve kadınların görünürlüklerini desteklemenin yanı sıra, donanımlarının artması ve kadınların güçlenerek teknoloji sektöründe istihdam edilmesi amacıyla hedef kitlemize STEAM eğitimleri veriyoruz. 

STEAM alanlarındaki toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak için “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimlerini programımıza dahil ediyoruz.

Çalışmalarımız

Çalışmalarımız

Sisters Akademi

Sisters Akademi

STEAM eğitimleriyle, kız çocukları ve kadınların kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz.
Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri

Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri

Tematik alanımız olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 2030 Gündeminin öncelikli alanlarından biridir. Biz de toplumsal cinsiyet eğitimlerimizle farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.
Görünürlük Çalışmaları

Görünürlük Çalışmaları

STEAM alanında çalışmalar yapan kız çocukları ve kadınların başarılarını görünür kılmanın bu alanlarda var olmak isteyen kız çocukları ve kadınlara cesaret vereceğine inanıyoruz.