Yürütücümüzün Gözünden İngilizce Konuşma Kulübümüz

Yürütücümüzün Gözünden İngilizce Konuşma Kulübümüz

SistersLab İngilizce Konuşma Kulübü, çağın önemli gereklerinden biri olan yabancı dili anlama ve konuşma konularında katılımcılarını teşvik etmeyi ve onlara pratik yaparak kendilerini geliştirebilecekleri güvenli bir alan sunmayı hedefliyor. Proje, SistersLab ekibinin özverili çalışmaları ve vakit ayırıp yürütücülük görevini üstlenen yürütücülerimiz sayesinde hayata geçiyor.

Bu sene kulübümüz We For Women ve Mülteci Destek Derneği iş birliği ile 15 sınıf ve A1, A2, B1, B2, C1 olmak üzere beş farklı seviyede gruplarla yapıldı. Sekiz hafta süren İngilizce konuşma kulübümüz Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Kulüp etkinliklerimiz Zoom üzerinde bir araya gelmek ve sonrasında gruplara ayrılmakla başlıyor. Buradan sonrası hangi seviye grubunda olduğunuza yahut grubunuzun dinamiğine göre değişebiliyor. Ama yürütücülerimizin tamamının sizlere en faydalı olacak aktiviteleri yaptıracağından ve eğlenerek öğreneceğinizden emin olabilirsiniz!

Biz grubumuzla ilk hafta tanışmakla işe başladık. On altı yaşından kırk yaşına geniş bir yaş aralığında katılımcı profiline sahip olmak beni mutlu ediyor, kendini geliştirmenin yaşı yok! Katılımcılarımız ülkenin çeşitli şehirlerinden ve kimi katılımcılarımız mülteci, Türkçe’den sonra ikinci yabancı dil olarak İngilizcelerini geliştiriyorlar.

Başlangıçta katılımcılarımız biraz çekingen, tabii bu son derece normal, yabancı dil konuşmanın önündeki en büyük engellerden biri bu konudaki özgüvensizlik. Ama bu çekingenliğin aşılması zor olmuyor, bazı “icebreaker” soruları cevaplıyor ve hata yapmanın son derece kabul edilebilir olduğundan bahsediyoruz. İlerleyen haftalarda katılımcılarımız birbirlerine alışmaya ve hatalar yapmanın doğal olduğuna inanmaya başladıkça grubun çoğunluğunun aktivitelerde gönüllü katılımını sağlıyoruz.

Sonraki haftalarda yapacağımız aktiviteleri grup içerisinde bulabildiğimiz ortak noktalara ve İngilizce konuşurken karşılaşılan ortak sorunları gidermeye yönelik seçiyoruz. Kelime hatırlamanın zorluğunu seviyemize uygun bir “Tabu” oyunuyla aşmaya çalışıyor, İngilizce düşünmeyi geliştirme yöntemlerini tartışıyor, şehirleşme ve çevre kirliliğinden bahsediyor zaman zaman kısa öyküler okuyup değerlendiriyoruz. Zaman zaman da “Korean Drama”lardan ya da oynadığımız video oyunlarından bahsediyoruz!

Haftalar ilerledikçe her hafta düzenli katılım sağlayan katılımcılarımızın konuşmasındaki gelişme fark edilir düzeye erişiyor: daha akıcı konuşuyorlar ve konuşmaya katılma konusunda çok daha istekliler. (Düzenli katılım aynı zamanda kulüp kurallarımızdan biri, üst üste mazeretsiz devamsızlık yapanlar kulüpteki yerlerini kaybediyor. )

Sekiz haftanın sonunda yeni insanlar tanımış, yeni şeyler öğrenmiş ve bol bol İngilizce konuşma pratiği yapmış olarak deneyimimizi sonlandırıyoruz. Yakında tekrar görüşmek üzere!

yazı

STEAM alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesi için çalışıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir